Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het MySmiley loyaliteitsprogramma inclusief de daarvan deel uitmakende websites en apps en geldt vanaf 4 augustus 2021. MySmiley is een initiatief van Call me NUTS B.V. gevestigd aan de Mosweg 25 te 7556PG Hengelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81385633 (hierna: ‘MySmiley’).

 

Algemeen
Bij MySmiley besteden we veel zorg en aandacht aan de samenstelling van onze websites en apps. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie die daar wordt getoond volledig, juist en actueel is. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan betreuren wij dit. MySmiley aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg hiervan.

Intellectuele eigendomsrechten
Bezoekers van onze websites en/of gebruikers van onze apps mogen geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de websites of apps opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van MySmiley.

Hyperlinks
MySmiley aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
MySmiley garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via onze websites of apps toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. MySmiley aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg hiervan.

Responsible disclosure
Heb jij ondanks al onze inspanningen toch een zwakke plek in onze beveiliging kunnen vinden? Dan willen we dat natuurlijk graag weten, zodat we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen. Of heb je een vraag of tip over privacy? Stuur een e-mail naar info@mysmiley.nl.

Fair Use
Het gebruik van onze App en website is onderworpen aan een Fair Use policy. Het doel van deze Fair Use policy is om een zo groot mogelijke groep Deelnemers (gelijktijdig) optimale werking en ongestoord gebruik van de website en app te kunnen bieden.
Onze Fair Use policy houdt in dat wij jou gebruik kunnen beperken en/of hiervoor extra kosten in rekening kan brengen, indien jij de website en/of app op onredelijke en/of excessieve wijze gebruikt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien jouw gebruik/verbruik het gemiddelde gebruik/verbruik van anderen significant overstijgt.
Indien wij van plan zijn om de Fair Use policy toe te passen nemen wij daarvoor, indien mogelijk, eerst contact met je op.