Klachten procedure

Klachtenprocedure

Deze Klachtenprocedure is van toepassing op het MySmiley loyaliteitsprogramma inclusief de daarvan deel uitmakende websites en apps en geldt vanaf 4 augustus 2021. MySmiley is een initiatief van Call me NUTS B.V. gevestigd aan de Beursstraat 28 te 7551HV Hengelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81385633 (hierna: ‘MySmiley’).

Ben je ontevreden?
Vertel het ons! Jouw klacht geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren. Op deze pagina lees je hoe je een klacht indient. En wat je van ons mag verwachten nadat je een klacht hebt ingediend.

Heb je een klacht over MySmiley?
Bijvoorbeeld over onze informatievoorziening of de wijze waarop wij jou te woord hebben gestaan? Of ben je ontevreden over onze dienstverlening? Dan kun je een klacht bij ons indienen.

Heb je een klacht over 1 van onze partners?
Bijvoorbeeld over het toekennen of inwisselen van Smileys? Of ben je ontevreden over hun informatievoorziening of dienstverlening? Neem dan eerst eens contact met ze op. Vaak kom je samen wel tot een oplossing. Kom je er samen niet uit? Dan kun je jouw klacht ook bij ons indienen. Wij pakken deze dan op en bespreken deze namens jou met onze partner.

Hoe dien je een klacht bij ons in?
Je kunt jouw klacht voorleggen aan de Afdeling Klachten & Geschillen. Dat kan op 1 van de volgende manieren. We hebben ze in volgorde van onze voorkeur gezet, maar de keuze is vanzelfsprekend aan jou.

E-mail: klantenservice@mysmiley.nl
Website: www.mysmiley.fun/contact
Tel: 0900-SMILEYS (0900-7645397)
Adres: Beursstraat 28, 7551HV Hengelo

Wij geven binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op jouw klacht
Lukt dit niet? Bijvoorbeeld omdat wij nog informatie van anderen nodig hebben? Dan laten we jou dat binnen de genoemde 10 werkdagen weten.

Tips bij het indienen van een klacht

  • Geef zo precies mogelijk aan waar je ontevreden over bent en over wie.
  • Geef ook aan wat volgens jou de beste oplossing zou zijn om het op te lossen.
  • Vermeld altijd je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Stuur alle belangrijke gegevens mee. Zorg voor kopieën voor jouw eigen administratie.

Wij nemen jouw klacht op in ons klachtenregistratiesysteem
Na ontvangst nemen wij jouw klacht in behandeling. Binnen 3 werkdagen sturen wij je per e-mail een ontvangstbevestiging. Als wij direct ook een inhoudelijke reactie kunnen geven, doen we dat natuurlijk. 

Gaat de klacht over 1 van onze partners? Neem dan eerst contact op met de Partner. Komen jullie er niet uit? Dan neemt de behandelaar namens jou contact met ze op. Als de klacht daar nog niet bekend was, geven wij ze eerst de kans om samen met jou te zoeken naar een oplossing. 

Bij privacy-gerelateerde vragen of klachten kan onze klantenservice je doorverwijzen naar onze Functionaris Gegevensbescherming (legal@wearenuts.nl). Daarnaast kun je met dergelijke klachten ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn de toezichthouder op het gebied van het verwerken van persoonsgegevens. 

 

Vind je onze informatie onduidelijk?
In onze markt wordt veel gebruik gemaakt van digitale informatie. Wij stellen onze websites, apps, e-mails, formulieren en andere berichtgeving met veel zorg samen. Toch kan het voorkomen dat de informatie voor jou onduidelijk, ingewikkeld of in jouw beleving zelfs overbodig is. Laat het ons weten!