Privacystatement

Privacy Statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op het MySmiley loyaliteitsprogramma inclusief de daarvan deel uitmakende websites en apps en geldt vanaf 4 augustus 2021. MySmiley is een initiatief van Call me NUTS B.V. gevestigd aan de Beursstraat 28 te 7551HV Hengelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81385633 (hierna: ‘MySmiley’).

Algemeen
Via het MySmiley loyaliteitsprogramma, onze websites en onze apps verzamelen wij persoonsgegevens en plaatsen wij cookies. Klik hier voor ons Cookiebeleid. In dit Privacy Statement wordt beschreven welke informatie wij verzamelen en voor welke doelen deze informatie wordt gebruikt.  

Uitgangspunten
Wij nemen jouw privacy serieus. Wij vinden het belangrijk dat jij weet wat wij met jouw (persoons) gegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor een goede verwerking van jouw (persoons) gegevens. Daarom hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • we gaan netjes en zorgvuldig om met elkaars gegevens en we informeren elkaar hier op een eerlijke en transparante manier over;
 • we respecteren de privacy rechten van elkaar en van andere betrokkenen;
 • we verwerken gegevens alleen waarvoor ze bedoeld zijn en niet voor andere doeleinden;
 • we bedenken vooraf welke gegevens wel en niet nodig zijn om ons doel te bereiken;
 • we zorgen er samen met jou voor dat jouw gegevens kloppen door ze regelmatig te controleren en indien nodig te wijzigen of te verwijderen en we verwijderen of anonimiseren jouw gegevens als we deze niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben verwerkt;
 • we beschermen jouw gegevens om misbruik te voorkomen.

Welke gegevens verwerken wij en wanneer?
Dat is afhankelijk van jouw relatie met MySmiley en de manier waarop je deelneemt aan het MySmiley loyaliteitsprogramma. Sommige gegevens geef je zelf aan ons door, bijvoorbeeld als je je registreert. Andere gegevens worden tijdens de deelname aan het loyaliteitsprogramma verzameld doordat jij ze invult of doorgeeft of doordat wij ze ontvangen van deelnemende partners. Daarnaast genereren en registreren wij ook gegevens tijdens je deelname aan het loyaliteitsprogramma en kunnen we (persoons) gegevens verwerken wanneer je onze websites bezoekt of onze apps gebruikt.

Wij kunnen de volgende soorten gegevens verwerken:

Deelnemers

 • Tijdens je registratie: naam, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Tijdens deelname loyaliteitsprogramma: bij- en afschrijvingen van je Smileys, informatie over je aankopen, informatie over de bezochte deelnemende partner, overige informatie die je ons geeft tijdens je deelname.
 • Tijdens contact met ons: bijvoorbeeld als je met onze klantenservice belt of mailt of als je ons feedback geeft. Welke gegevens we verwerken, hangt af van de vraag die je hebt. Wij leggen vast wat wij met je afspreken.

Websitebezoekers en app-gebruikers

 • Voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van de websites en apps is het noodzakelijk dat we voortdurend de kwaliteit van onze dienstverlening monitoren, zodat we indien nodig aanpassingen in de website en apps kunnen aanbrengen.
 • Als we voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw informatie, zorgen we ervoor dat de resultaten van het onderzoek altijd geaggregeerd zijn hetgeen wil zeggen dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.
 • Voor technische en beveiligingsdoeleinden registreren we gedragsgegevens over het gebruik van onze websites of de apps, IP-adressen en server logs en informatie over je locatie en het apparaat waarmee je onze websites bezoekt of apps gebruikt. Daarvoor vragen wij jouw toestemming middels ons cookie-statement.

Overige verwerkingen van jouw gegevens
In specifieke gevallen kunnen we jouw gegevens op basis van onze wettelijke verplichtingen ook voor andere zaken gebruiken. Ook voor de beveiliging van onze website en systemen. Om onze website en systemen veilig te houden, monitoren wij het gebruik daarvan. Daarmee willen we misbruik voorkomen en pogingen daartoe vastleggen, zodat we bewijs hebben bij eventuele onderzoeken of rechtszaken.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens? 

Inschrijving MySmiley loyaliteitsprogramma
Om gebruik te kunnen maken van het MySmiley loyaliteitsprogramma moet je je eerst registreren. Door je te registreren ga je een deelnemersovereenkomst met ons aan. Zie hiervoor ook onze Algemene Voorwaarden. Na registratie bewaren wij de door jou opgegeven persoonsgegevens zodat jij kunt deelnemen aan het MySmiley loyaliteitsprogramma en wij contact met je kunnen opnemen en je kunnen informeren als dat nodig is.

Door in te loggen op www.mysmiley.nl kun je zelf je gegevens invoeren en wijzigen. Hier kun je je ook aan- en afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven, informatie of updates.

Aanbiedingen en nieuwsbrieven
Wij willen graag dat je zoveel mogelijk voordeel haalt uit je deelname aan het MySmiley loyaliteitsprogramma. In samenwerking met onze partners sturen we je de beste aanbiedingen toe. Meestal doen wij dit in de app, maar dat kan ook via e-mail, de website, social media of per post.

We doen ons best om de aanbiedingen zo relevant mogelijk voor jou te maken. Daarom verzamelen we extra gegevens, analyseren we data om passende aanbiedingen te doen. Wij baseren onze analyses op de informatie die jij ons verstrekt en op informatie die we van onze partners ontvangen. Daarnaast maken we gebruik van openbare informatie. Als je ons expliciet toestemming hebt gegeven, kunnen we ook informatie ontvangen over jouw energieverbruik via je slimme meter.

Aanbiedingen en acties
Je ontvangt van ons of onze partners regelmatig verrassingen en/of kraskaarten of zogenaamde in-app aanbiedingen. Hiermee kun je leuke extra’s verdienen. Tijdens het gebruik hiervan kun je soms jouw voorkeuren en interesses doorgeven. De antwoorden die je dan geeft, worden opgeslagen in jouw profiel zodat we campagnes beter kunnen personaliseren.

Social Media
Om jou op de hoogte te houden van aanbiedingen die voor jou relevant zijn, maakt MySmiley gebruik van jouw gegevens om je gericht advertenties te kunnen tonen via social media zoals Facebook en Instagram.

Om jou te vinden op sociale media maakt MySmiley gebruik van ‘Custom Audience targeting’ van Facebook. MySmiley deelt hiervoor jouw e-mailadres in gehaste vorm met Facebook. Een gehasht e-mailadres is een code die MySmiley verstuurt aan Facebook, waardoor Facebook jou als spaarder kan identificeren zonder direct over je e-mailadres te beschikken. De groep deelnemers die we hebben geüpload in Facebook, kan vervolgens door ons worden gekoppeld aan een specifieke Facebook- en/of Instagramcampagne: alleen deze Facebook- en Instagramgebruikers krijgen de campagne te zien.

Google Ads
Om jou op de hoogte te houden van aanbiedingen die voor jou relevant zijn, maakt MySmiley gebruik van jouw e-mailadres om je gericht advertenties te kunnen tonen via Google Ads.

Om jou te vinden op Google maakt MySmiley gebruik van ‘Klantenmatch’ van Google Ads. MySmiley deelt hiervoor jouw e-mailadres in gehaste vorm met Google. Een gehasht e-mailadres is een code die MySmiley verstuurt aan Google waardoor Google jou als spaarder kan identificeren zonder direct over je e-mailadres te beschikken. De groep deelnemers die we hebben geüpload in Google kan vervolgens door ons worden gekoppeld aan een specifieke advertentie.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens zolang je deelneemt aan het loyaliteitsprogramma en tot het moment dat je deelname aan het MySmiley loyaliteitsprogramma wordt beëindigd. Door in te loggen op www.mysmiley.nl kun je je deelname beëindigen en je gegevens laten verwijderen. Jouw persoonlijke gegevens bewaren we om veiligheidsredenen nog drie maanden waarna ze definitief uit onze systemen worden verwijderd. 

Gegevens die door onze klantenservice worden verwerkt, worden doorgaans na 1 jaar verwijderd tenzij ze langer nodig zijn. Sommige gegevens moeten wij langer bewaren in verband met wettelijke bepalingen. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over financiële transacties.

Partners en leveranciers
Wij maken gebruik van partners en leveranciers die ons helpen om het loyaliteitsprogramma mogelijk te maken. Wij hebben partners waarbij je Smileys kunt sparen en kunt inwisselen, partners die ons helpen met advertenties (zoals social media platformen) en partijen die ondersteuning bieden of onderhoudswerkzaamheden verrichten op onze IT-systemen. Afhankelijk van het type partner kan het nodig zijn om bepaalde informatie uit te wisselen.

Beveiliging van je gegevens
We nemen de beveiliging van jouw gegevens bijzonder serieus. Op allerlei vlakken nemen we maatregelen om je gegevens veilig te houden. Je kunt daarbij denken aan maatregelen om te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot je gegevens kunnen krijgen. Maar ook aan maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens niet zomaar kunnen worden aangepast of kwijt kunnen raken.

De beveiligingsmaatregelen testen wij voortdurend, om ervoor te zorgen dat ze up-to-date blijven. We laten ons daarbij ook adviseren en toetsen door externe specialisten.

Phishing
Alle persoonlijke gegevens vul je zelf in. Op onze websites of in onze apps. Wij zullen je dus nooit vragen om persoonlijke gegevens per e-mail met ons te delen. Dus zeker niet als het gaat om je inloggegevens of je wachtwoord. Als je een e-mail uit onze naam ontvangt waarin deze gegevens worden gevraagd, dan is die e-mail niet van ons afkomstig. Dit is dan een zogenaamde phishing e-mail. Wees hier alert op en controleer altijd goed de afzender van de e-mail. Neem telefonisch contact met ons op als je twijfelt.

Jouw rechten
Natuurlijk houden wij ons aan de wetten en regels voor privacy. Dat betekent onder andere dat je

 • je gegevens bij ons kunt opvragen;
 • je gegevens kunt laten veranderen als die niet kloppen;
 • je gegevens kunt laten verwijderen.

Laat ons weten als je gebruik wil maken van jouw rechten. Stuur ons een brief met een kopie van je paspoort of ID-kaart. Wil je je Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alsjeblieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen 2 weken na ontvangst van je. Het adres is:

MySmiley
Mosweg 25
7556 PG Hengelo

Heb je een klacht?
Klik hier voor onze klachtenprocedure. 

Websites van anderen
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op (websites van) derden die met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze partijen te lezen voordat je van hun diensten gebruik maakt.

Responsible disclosure
Heb jij ondanks al onze inspanningen toch een zwakke plek in onze beveiliging kunnen vinden? Dan willen we dat natuurlijk graag weten, zodat we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen. Of heb je een vraag of tip over privacy? Stuur een e-mail naar info@mysmiley.nl.

Vragen en contact
Heb je nog vragen naar aanleiding van dit Privacy Statement? Neem dan contact met ons op. Dat kan op 1 van de volgende manieren. We hebben ze in volgorde van onze voorkeur gezet, maar de keuze is vanzelfsprekend aan jou.

E-mail: klantenservice@mysmiley.nl
Website: www.mysmiley.fun/contact
Tel: 0900-SMILEYS (0900-7645397)
Adres: Beursstraat 28, 7551HV Hengelo